DomeinForum.nl

Op DomeinForum is het mogelijk om in contact te komen met andere geïnteresseerde mensen die zich bezig houden met domeinnamen. Aan de ene kant domainers die graag domeinnamen kopen en verkopen en aan de andere kant partijen die voornamelijk bezig zijn met development. Of je nu interesse hebt in quarantaine domeinnamen of dat je wilt weten met welke software je het beste kunt werken.. je vindt het allemaal op DomeinForum!

Omdat onze leden graag zaken doen met mensen die we (enigszins) kennen, en dus ook vertrouwen, hebben we besloten om alle informatie die in het forum bekend wordt gemaakt, besloten te houden.

Wanneer je geïnteresseerd bent in domeinnamen dan ben je van harte welkom om lid te worden en dus ook de content te bekijken.

Bezoek nu DomeinForum.